Samurai

De wordingsgeschiedenis van deze sport is nogal vaag omdat haar oorsprong zich vierduizend jaar geleden situeert. Er waren een twintigtal scholen (ryu) die elk over hun gespecialiseerde technieken beschikten. Jiu-Jitsu werd in Japan bijna uitsluitend beoefend door de klasse der krijgers (samurai). De samurai genoot het voorrecht twee zwaarden te mogen dragen, een lang (de katana) en een kort (de wakizashi). Indien de samurai tijdens een gevecht ontwapend werd, diende hij verder te strijden met de blote hand. Om deze reden werd een studie gemaakt van de ongewapende technieken om zichzelf te verdedigen. Zo ontstond het Jiu-Jitsu.
Katana of  zwaard der Samurai

In 1868 werd het feodale stelsel van Japan afgeschaft. De samurai mochten niet langer zwaarden dragen. Jiu-Jitsu werd op dit moment toegankelijk voor alle klassen van de maatschappij. Vanwege de overheersing van Japan door de Verenigde Staten van Amerika was de internationalisering van de sport na Wereldoorlog II een feit.

Samurai

Verscheidene gevechtskunsten nemen hun oorsprong rechtstreeks van het Jiu -Jitsu. Dit is onder andere het geval voor Judo en Aikido. Judo richt zich meer op het competitieve aspect. Het is een systeem van worpen, houdgrepen, wurgingen en minder gevaarlijke klemmen. Bij Aikido wordt een aanvaller in een soepele ontwijkbeweging meegenomen en begeleid naar een zachte val. De technieken van beide sporten worden door de Jiu-Jitsuka bestudeerd.

Samurai

Jiu-Jitsu is en blijft de bakermat van talrijke vechtkunsten. Twee belangrijke werden al genoemd maar verder zijn er ook nog Kendo, Iado, Hapkido, Karate, ... Ook werden combinaties gemaakt met andere technieken, Ninjitsu is hier een voorbeeld van. Maar ondertussen zijn er een aantal van "nieuwere" technieken veel populairder geworden.

Jiu-Jitsu blijft wat in de kou staan met weinig beoefenaars ! Vaak omdat het niet spectaculair overkomt !

Samurai