De club werd opgericht op 31 augustus 1971 en vestigde zich in de zaal van café Milde in Diegem. De lessen werden afwisselend gegeven door François Serneels en Jean De Troyer. Wanneer later Jean stopte met Jiu-Jitsu zette François de lessen alleen verder. In 1985 moest François spijtig genoeg met Jiu-Jitsu stoppen wegens gezondheidsproblemen. Hij werd door zijn zoon Roger opgevolgd. Tegen eind 1988 moest Roger wegens zijn professionele carrière stoppen met Jiu-Jitsu. Zijn taak als trainer werd dan overgenomen door Henri Dierickx.

Door de grote inzet van deze lesgevers zijn velen lid geworden van de club. Een groot aantal heeft ook volgehouden en behaalde een zwarte gordel. Een aantal van hen startte dan ook een eigen club en nam zo een aantal leden mee. Dit leidde tot het krimpen van de club. In 1989 schoten er nog 6 leden over. Om weer wat leden aan te trekken werd besloten om een spaghetti-weekend te houden. Het weekend werd een groot succes maar er ontstond een onenigheid over hoe het verder moest met Nagasaki Diegem en de club viel uit elkaar. Ze had het 18 jaar uitgehouden !

Na elkaar een 6 maanden gemist te hebben bij de trainingen vonden Henri Dierickx, Rudy De Vuyst en Bart De Soete elkaar terug. Er werd weer op regelmatige tijdstippen getraind en dat bracht op korte tijd enkele nieuwe leden met zich mee. In december 1989 trad Nagasaki Diegem terug tot de federatie NFBJJ toe. Begin 1990 werd de Dojo verhuisd naar Gemeenteschool Diegem dankzij de Sportkring van diezelfde Gemeenteschool (SKGD).

Het nieuwe Nagasaki Diegem was geboren. Met zes leden gingen we van start: Henri Dierickx, Rudy De Vuyst, Bart De Soete, Paul Van Obberghen en 2 kinderen. Trainer en voorzitter werd uiteraard Henri Dierickx, die zijn volledige Jiu-Jitsu opleiding bij François Serneels had gekregen. En het verhaal van deze nieuwe club werd een succesverhaal. Dankzij de reclame van de Sportkring traden in september een groot aantal nieuwe leden toe. En ook de volgende jaren zou september nieuwe leden brengen. In de loop van de jaren zijn vele nieuwe leden bijgekomen, jammer genoeg haakten meerderen na enige tijd terug af.

In de zomer van 1997 onderging de Gemeenteschool Diegem renovatiewerken en het materiaal van de club werd overgebracht naar een andere locatie. Hierdoor zat de club zonder Dojo en konden er geen trainingen gegeven worden.

Er werd een nieuwe locatie gevonden. De Parochiale Basisschool Diegem werd de nieuwe Dojo voor Nagasaki Diegem. Reclame bij de leerlingen van de school zorgde ook direct voor een heel pak nieuwe leden. Henri zorgde nog steeds voor de trainingen en werd daarvoor bijgestaan door Rudy en Bart.

In 2009 besluiten Henri, Rudy en Bart om een frisse wind door de club te laten waaien en beginnen aan vernieuwing van het lesaanbod en de examenprogramma's. Terzelfdertijd werd er uitgekeken om te veranderen van Federatie. Een telefoontje van Hokaido Zaventem met de vraag of we willen overgaan naar de Vlaamse Ju-jitsu Federatie om alle clubs van de stijl Minne terug onder één federatie te krijgen, geeft dan ook de doorslag. Nagasaki-Diegem verandert van federatie en wordt terug zoals in den beginne een VZW.

In 2011 besluit Henri wegens gezondheidsredenen om te stoppen met Jiu-Jitsu. De trainingen worden verder gegeven door Rudy en Bart. De vernieuwing wordt nog verder gezet en de Japanse terminologie wordt terug ingevoerd. Ook wordt er wel eens gekeken naar Karate en Judo om hier hetgeen toepasbaar is in Jiu-Jitsu te integreren in de trainingen.